Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Оголошення щодо завершення строку громадських обговорень

ОГОЛОШЕННЯ

Щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки з метою одержання та врахування зауважень i пропозицiй громадськостi до « Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 10,3га по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва адміністративної будівлі, багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудови та облаштування парку відпочинку».

Повiдомляемо, щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки з метою одержання та врахування зауважень i пропозицiй громадськостi до « Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 10,3га по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва адміністративної будівлі, багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудови та облаштування парку відпочинку» з метою отримання зауваження i пропозицiї до  заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки надаються у письмовiй формi вiдповiдно до ст. 10 Закону УкраУни "Про стратегiчну екологiчну   оцiнку"/

Заява про визначення стратегiчної екологiчної оцiнки вищевказаного проекту документу державного планування була розмiщена на офiцiйному веб-сайтi вiд  25.04.2019 року.

Строк громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку" було встановлено 15 днiв з дня   її  оприлюднення. Протягом зазначеного строку, зауважень та пропозицiй вiд громадськостi до замовника не надходило.

Замовник на пiдставi рекомендацiй, передбачених частиною сьомою цiї статтi, приймає рiшення про нездiйснення стратегiчної екологiчної оцiнки незначних змiн до документа державного планування, щодо якого ранiше здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка в зв’язку з вiдсутнiстю в «Детальний план територiї земельних ділянок орієнтовною площею 10,3га по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської областi, з метою визначення планувальної організації функціонального призначення території, розміщення на земельних ділянках закладів побутового обслуговування населення, будівництва адміністративної будівлі, багатоквартирної житлової забудови, закладів комерційного призначення, житлової блокованої забудови та облаштування парку відпочинку» видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, якi Законом України «Про оцiнку впливу на довкiлля» вiднесенi до тих, що можуть мати значний вплив на довкiлля i пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля, проектом мiстобудiвної документацii" не   передбачається.

Ви тут: Home Про село Новини Оголошення щодо завершення строку громадських обговорень